Նոր Մարդ այստեղ և հիմա  


Նախաձեռնությունը ուղղված է խրախուսելու ներդաշնակ եւ գիտակից ապրելակերպեր, նախապատրաստելու եվ իրագործելու տարբեր համայնքների ներդաշնակ զարգացմանը, փոխհամագործակցությանը եւ ինքնակազմակերպմանը ուղղված հոգեւոր, սոցիալական եւ ինֆորմագիոն նախագծեր:

Հիմնական պրոյեկտները

ՕմՊլանետ Ցանց
Տասներկուսի Քաղաքը

Մանդալաիթ

Սոնար Հանգստյան Գոտի
Լույսի
Քանդակներ
Համասփյուռ Հիմնադրամ Ներդաշնակ Տուն 
Մանդալաիթ Գրադարան
Վիկի
Վիկի
Վիկի

Projects | Manifest | Blog | People | Contact

        English     Russian     Հայերեն